Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
May 06, 2010
Visits : 923

कसाबने खटल्याची सुनावणी सुरू असतानाच आपल्याला चिकन बिर्याणी अशी मागणी केली होती. पुढे मागे त्याचा दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींसमोर आल्यानंतर तो निकालात निघेपर्यंत कदाचित त्याच्या फर्मायशी पूर्णही केल्या जातील. अफझल गुरूसारखा तोही सरकारी पुख्खा झोडत त्याच्याविरोधातील बातम्या तंगड्या तोडत वाचेलRead More

Sanjeev Oak's Blog

Blog Stats
  • 923 hits